Riolering

Dedeystere Grond- en Betonwerken beschikt over de kennis en alle materiaal om uw rioleringswerken, zowel de binnen- als de buitenriolering, volgens plan te realiseren.

Ons team heeft een brede waaier aan diensten ter beschikking voor uw rioleringswerken:

Leveren, plaatsen en aansluiten van regenwaterputten. Wij plaatsen regenwaterputten van 2000 liter tot 20000 liter. De putten kunnen voorzien worden van een prefab opzetstuk en een bijkomend deksel. Meerdere putten kunnen aan elkaar gekoppeld worden.

Leveren, plaatsen en aansluiten van septische putten. Wij plaatsen septische putten van 2000 liter tot 20000 liter

– Riolering voorzien tot aan de straat. Hierbij plaatsen wij de nodige rioleringsbuizen in PVC of PE voor zowel uw DWA (afvalwater) als RWA (regenwater) + de nodige aansluitingen

Plaatsen van een gescheiden rioleringsstelsel (afvalwater / regenwater)

Wij leggen riolering in PVC-, PE-, en betonbuizen in alle diameters volgens de regels van de kunst. Grondwerken Dedeystere beschikt over de nodige machines om de overtollige gronden, steenpuin, e.d. af te voeren.

Wij helpen u graag bij het
uitwerken van uw projecten.