Afbraak

Bij ons kan je terecht voor de ontmanteling en afbraak van woningen, loodsen en bijgebouwen. Ook voor het uitbreken van verhardingen, funderingen en constructies.

Alle materialen worden afgevoerd naar een erkende stortplaats met behulp van onze eigen containers zowel groot als klein en onze eigen vrachtwagens met oplegger.

Wij helpen u graag bij het
uitwerken van uw projecten.