Fundering

Dedeystere Grond- en Betonwerken is gesprecialiseerd in het uitvoeren van uw fundering en vloerplaat voor uw woning of gebouw. Dit omvat zowel het ter plaatse storten van de funderingen met daarop de vloerplaat of het uitkisten van funderingsbalken met wapening en uitvoeren van gewapende betonplaat.

Wij plaatsen dan ook met zorg alle nodige riolering en nutsvoorzieningen, plaatsen van prefabkelders, plaatsen van de benodigde septischeputten, regenwaterputten en infiltratie. Zodat de aannemer kan starten op een mooi afgewerkte vloerplaat.

Wij helpen u graag bij het
uitwerken van uw projecten.